Om Konsulenthuset Kontingens

Konsulenthuset Kontingens arbejder med projektledelse, fundraising, uddannelse og markedsføring. Vi har et særligt fokus på civilsamfund og er grundlæggende optaget af, hvordan der kan skabes samarbejder mellem forskellige sektorer i samfundet.

Mød menneskerne i huset

Lea Gry Von Cotta-Schønberg

Stifter og konsulent

Lea Gry von Cotta-Schønberg er cand.soc i politisk kommunikation og ledelse med særligt fokus på civilsamfund. Lea har siden 1999 arbejdet primært med strategi og udvikling af det frivillige sociale arbejde, foreninger og nye organiseringer af det frivillige arbejde. Arbejdsområderne har centreret sig omkring ledelse af foreninger, projektudvikling, fundraising, samskabelse, rekruttering, fastholdelse og motivation af frivillige.
Lea har siden 2013 være leder af Frivilligcenter Halsnæs og arbejder dagligt med rådgivning og uddannelse af frivillige og understøttelse af netværk for frivillige. Lea har siden 2007 udviklet uddannelsesforløb og workshops til frivillige og kommuner.

Lea var i 2012 med til at starte “Foreningen for Frivilligt Arbejde og Medborgerskab”
og sidder i støtteforeningen for Fountain Houses bestyrelse

Julia Miljevic Jakobsen

Tilknyttet konsulent

Julia Jakobsen er projektleder og har i de seneste ti år arbejdet med fokus på international udvikling herunder med tilbudsgivning og implementering af danske og internationale projekter. Julia har også arbejdet med nationale civilsamfundsprojekter – både som frivillig og som selvstændig konsulent. Julia har en BA i EU studier, en Minor-uddannelse i internationale udviklingsstudier og er Cand. Soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS.